VZDELANIE A PRAX

Vyštudovala som jednoodborovú psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. V rámci štúdia som absolvovala semester na Karlovej Univerzite v Prahe. Počas rokov štúdia som získala prax prostredníctvom stáží, v rámci klinickej psychológie, na psychiatrickej klinike vo Fakultnej nemocnici v Nitre, taktiež som bola dobrovoľníčkou v DSS-Most v Bratislave v rehabilitačnom stredisku pre ľudí s duševnou poruchou. V neposlednom rade som vďačná aj za priamu skúsenosť s deťmi s fyzickým či mentálnym postihnutím počas rehabilitačného pobytu organizovaným detským centrom PAPRSEK v Prahe. 

Po ukončení štúdia som pracovala ako školský psychológ a učiteľ psychológie na Cambridge International School v Bratislave. V tomto období som pokračovala v mojom ďalšom vzdelávaní a tiež som viedla workshopy pre Asociáciu študentov psychológie. Práca v CIS mi dala kvalitnú možnosť rásť a učiť sa. Nadobudla som cenné skúsenosti v práci s deťmi, ako aj s učiteľmi a rodičmi.

Časový priestor počas tehotenstva som využila pre rozšírenie mojej kvalifikácie a úspešné som absolvovala medzinárodné certifikovaný výcvik v koučingu. Koučing je ďalšia oblasť, ktorá ma chytila za srdce svojou efektivitou a rešpektom k potenciálu každého človeka.

Aktuálne som frekventantkou výcviku rodinnej terapie a terapie zameranej na vzťahovú väzbu, v rámci ktorého pracujem pod dohľadom supervízora. 

Prehľad mojich doterajších a aktuálne prebiehajúcich kurzov a výcvikov môžete vidieť tu: 

Výcvik rodinná terapia a terapia zameraná na vzťahovú väzbu, Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin 01/2020- 03/2021

Adlerovská terapia hrou - Dr. Terry Kottman (USA), Bratislava, 11/2019

Kresba domov - projektívny terapeutický nástroj, Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin 10/2019

Akreditovaný a medzinárodne certifikovaný výcvik v koučingu - KOUČ 104, Powercoaching Bratislava 2018

Zručnosti poradenskej práce s deťmi a adolescentnmi, Coachingplus Bratislava, 06/2017

Adventures in Relationships - applied relationship work, Marianne & Ivan Verný, M.D., POPI Slovakia, 05/2017

Supporting Special Needs in the Primary Classroom, Centre for Professional Learning Praha, 11/2016

Práca s nedobrovoľným klientom a klientom v odpore, Coachingplus Bratislava, 08/2016

Associaton of Teaching Psychology Conference, University of Sussex, Brighton, UK 07/2016

Práca s detskou kresbou, Mgr. Zdenek Altman, Bratislava, 06/2016

Stretnutie s Arteterapiou - VÝZVA, Arteterapeutické techniky, oz ARTEA Bratislava, 04/2016

Motivační rozhovory, PhDr. Jan Soukup, Ph.D, Praha, 2015

Doplnkové pedagogické štúdium (pedagogické minimum),Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Bratislava, 09/2013-08/2014

Systematický dvojročný výcvik artefiletiky a arteterapie Cultio, PhDr. Marianna Štefančíková, Ph.D., Ph.D., Hradec Králové, Česká republika, 02/2013-11/2015

Psychologické posudzovanie vierohodnosti a súčasne metódy kriminálnej a investigatívnej psychológie", Mgr. Bc. Ondrej Kubík, PhD., Trnava, 10/2012

Psychologické dny v Olomouci zamerané na tému "Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení ", odborná konferencia - aktívna účast , Olomouc, , 09/2012

Psychologie sportu v praxi aneb nedílna súčasť prípravy športovce, Karlova Univerzita, ,Praha,, 12/2011

Arteterapeutická zážitková skupina zamarená na emócie", Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva, Bratislava,, 10/2011-12/2012

Snová práca workshop, PhDr. Renáta Ráchelová - Lamedix, Bratislava, 11/2011.