SLUŽBY


Odborné sprevádzanie pre rodiny 

Odborná pomoc pre komplexnú rodinu je efektívnym spôsobom ako rodine pomôcť v ťažkých životných situáciách.    Základným kameňom tohto prístupu je viera v uzdravení rodiny, zlepšení vzájomného pochopenia a akceptácie jeden druhého, zladenie komunikácie medzi členmi rodiny. 


Odborné sprevádzanie detí a dospievajúcich 

Využitie poznatkov  a formy intervencií z hrovej terapie, terapie vzťahovej väzby a  arteterapie .

Tréning rodičovských zručností

Čaro účinku filiálnej terapie je možné si dopriať vo vzťahu so svojim dieťaťom takmer v každom veku.

 Individuálne poradenstvo

Poradňa je priestor pre každého kto potrebuje pomocnú ruku, sprievodcu pri hľadaní riešení, odborný názor či pochopenie ako také v životných obdobiach, či situáciách súvisiacich s rodinným životom, výchovou, rodičovstvom a v neposlednom rade pri snahe pochopiť detský svet.

 

Podporné skupiny

Facilitované pravidelné stretnutia oteckov, mamičiek, rodičov či budúcich rodičov za účelom vzájomnej podpory, zdieľania skúseností a v neposlednom rade pre vytvorenie priestoru na otázky. Spoločné rozhovory v dôvernom kruhu sú skvelým spôsobom ako povedať nahlas, to čo nás pri výchove detí trápi, či naopak teší.