SLUŽBY


Rodinná terapia

Rodinná terapia je efektívnym spôsobom ako rodine pomôcť v ťažkých životných situáciách.    Základným kameňom tohto prístupu je viera v uzdravení rodiny. 


 Poradenstvo

Poradňa je priestor pre každého kto potrebuje  pomocnú ruku, sprievodcu pri hľadaní riešení, odborný názor či pochopenie ako také v životných obdobiach, či  situáciach súvisiacich s rodinným životom, výchovou, rodičovstvom a v neposlednom rade pri snahe pochopiť detský svet. Podporné skupiny

Facilitované pravidelné stretnutia oteckov, mamičiek, rodičov či budúcich rodičov  za účelom  vzájomnej podpory, zdieľania skúseností a  v neposlednom rade pre vytvorenie priestoru na otázky. Spoločné rozhovory v dôvernom kruhu sú skvelým  spôsobom ako povedať nahlas, to čo nás pri výchove detí trápi, či  naopak teší.