O MNE 

 

Mgr. Lucia Candráková

Moja profesijná orientácia na oblasť detskej a rodinnej psychológie vyplýva z mojich osobných hodnôt, kde je rodina na prvom mieste. Rodina v akomkoľvek ponímaní.

Vo svojej aktuálnej praxi sprevádzam deti a rodičov prostredníctvom odborných a výskumne podložených prístupov hrovej a filiálnej terapie. Zastávam rešpektujúci prístup a verím v krásu účinku detskej hry. Taktiež svoje odborné zázemie a zodpovedný prístup ponúkam v situáciách, kedy rodiny potrebujú previesť náročnými chvíľami týkajúcich sa tém z oblasti výchovy , vzťahu so s svojimi deťmi, či pri potrebe bližšieho napojenia sa na dieťa, porozumenia jeho potrieb a zharmonizovaní vzájomného vzťahu. Venujem sa porozvodovej starostlivosti pre rodiny - zvládnuť rozchod a aj komunikáciu o rozvode s deťmi. Intenzívne pracujem s celým rodinným systémom, nakoľko nielen deti ale aj rodičia môžu významne prosperovať zo sily zdravých vzájomných vzťahov.

Pôsobím aj ako psychologička vzdelávajúca rodičov, či budúcich rodičov. V tomto ponímaní sa sústreďujem na podporu a sprevádzanie rodičov, rodiny ako takej v oblastiach samotného materstva aj otcovstva, tehotenstva, pôrodu a zmien spojených pri prijímaní role mamy a otca.

Vo svojom súkromnom živote som nadobudla šťastie v podobe svojho manžela a dcérky. Aj to vnímam ako obrovskú osobnú skúsenosť, ktorá ma naučila, že snaha docieliť harmonické rodinné prostredie začína práve porozumením toho, čo si nesiem v sebe ako jej členovia a ako následne dokážeme na seba vplývať. Následná je práca na zmene.

Absolvovala som štúdium jednoodborovej psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave, v rámci ktorej som absolvovala vzdelávanie aj na Karlovej Univerzite v Prahe. Mám za sebou výcviky rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, hrovej a filiálnej terapie, arteterapie, výcvik koučingu a mnoho ďalších odborných  vzdelávaní. 

Aktuálne som frekventantkov výcviku psychoterapeutickom prístupe Virginie Satirovej.

Počas rokov štúdia som získala prax prostredníctvom stáží, v rámci klinickej psychológie, na psychiatrickej klinike vo Fakultnej nemocnici v Nitre, taktiež som bola dobrovoľníčkou v DSS-Most v Bratislave v rehabilitačnom stredisku pre ľudí s duševnou poruchou. V neposlednom rade som vďačná aj za priamu skúsenosť s deťmi s fyzickým či mentálnym postihnutím počas rehabilitačného pobytu organizovaným detským centrom PAPRSEK v Prahe. Po ukončení štúdia som pracovala ako školský psychológ a učiteľ psychológie na Cambridge International School v Bratislave. V tomto období som pokračovala v mojom ďalšom vzdelávaní a tiež som viedla workshopy pre Asociáciu študentov psychológie.

Pracujem v slovenčine a v angličtine.


Teším sa na stretnutie s Vami.