O MNE 

 

Mgr. Lucia Candráková

Som človek, ktorý si vybral nemenej ľahkú cestu pomáhania, motivovania, respektíve facilitovania Vás v osobných a rodinných životných situáciách. Ľahkých aj neľahkých. Byť človek, odborník aj laik, dieťaťom aj dospelým, je však obrovská výzva a nesie so sebou dávku zodpovednosti. Zodpovednosti za to, akú myšlienku, slová aj energiu k vám vyšlem.

K tejto zodpovednosti neodmysliteľne patrí  neustála práca na vlastnej osobnosti a vzdelaní. Prehľad môjho doterajšieho vzdelania s praxou si môžete prezrieť tu. 

Moja profesijná orientácia na oblasť detskej a rodinnej psychológie vyplýva z mojich osobných hodnôt, kde je rodina na prvom mieste. Rodina v akomkoľvek ponímaní. Som vďačná za skúsenosť z praxe, ktorá mi potvrdila, že toto je moja cesta. Možno to nazvať aj poslaním.

Vo svojom súkromnom živote som nadobudla šťastie v podobe svojho manžela a dcérky. 

Popri role psychologičky a koučky som už ôsmy rok certifikovanou fitness inštruktorkou so zameraním na Flyfit. Viedla som hodiny Fly jogy v Prahe a dlhodobo precvičujem v Nitre. Aktívne cvičenie je mojou srdcovkou a psychohygienou.


Teším sa na stretnutie s Vami.