"Zdravie rodiny znamená bezpečie, ktoré dovolí ľudskej duši rozkvitnúť."


"Ak chceme pre dieťa to najlepšie, dajme mu samých seba v tej najčistejšej podobe. "

Snaha docieliť harmonické rodinné prostredie začína práve porozumením toho, čo sa v nej odohráva a následnou prácou na zmene. Práve tento významný proces zmeny a prekonávania vlastných tráum si vyžaduje odbornú pomoc. Mojim poslaním je Vám na tejto ceste pomôcť a v rámci nej Vám poskytnem svoje zručnosti psychológa a kouča, empatiu a individuálny prístup.

Taktiež prostredníctvom zverejnených článkov, blogov či realizovaných edukačných podujatí sa môžete priblížiť k vlastnému sebapoznaniu, vzdelávať sa o samom sebe, rásť, poznávať zákutia rodinného života a možno tým predísť situáciám, ktoré sú neraz v živote človeka traumatizujúce či nedostatočne spracované.

Verím, že to čo investujeme do budovania zdravej a silnej rodiny je najväčším bohatstvom, ktoré tým môžeme "zarobiť".